logo

AŚT warsztat

konsultacjeanalizy

Warsztaty

Przekazujemy i tworzymy wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu, regionalizmu czy etnografii. Uwrażliwiamy na ład przestrzenny i dziedzictwo, rozbudzamy wyobraźnie i pamięć historyczną. Uczymy jak uczyć o kulturze ludowej i zabytkach materialnych. Podpowiadamy, za co kochać swoje ojczyzny lokalne. Oferujemy zajęcia tak dla grup szkolnych, jak i dla dorosłych. Proponujemy także zajęcia specjalistyczne i wycieczki w ramach archeologii krajobrazu.

Konsultacje

Wspieramy demokratyczne i partycypacyjne procesy podejmowania decyzji. Długoterminowe cykle spotkań dla mieszkańców, seminaria eksperckie i niestandardowe konsultacje w terenie wzmacniają efekty decyzji samorządowych i społeczną akceptację projektów. Oferujemy przygotowanie konsultacji społecznych, opiekę merytoryczną nad procesem oraz ewaluację i wsparcie dla urzędników. Z przyjemnością współpracujemy przy inicjatywach prywatno-publicznych. Lubimy długie, rzetelne dyskusje

Analizy

Specjalizujemy się w architekturze krajobrazu, etnologii oraz projektowaniu przestrzeni publicznych. Przygotowujemy analizy krajobrazowe, badania wzorców architektonicznych, dokumenty pomocnicze oraz dobre praktyki z zakresu budownictwa i MPZP. Przeprowadzamy badania zagospodarowania przestrzennego i piszemy poradniki dla samorządów. Oferujemy również teksty poświęcone promocji kultury regionów; przeprowadzamy wywiady etnograficzne i badania terenowe. Pracujemy z poszanowaniem społeczności lokalnych.