logo

Arek Pasożyt w Rynku

Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania to organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel twórcze powiązanie architektury, ruralistyki, antropologii oraz sztuki współczesnej dla poprawy jakości życia na terenach poza wielkomiejskich.

Naszymi narzędziami są edukacja, wiedza ekspercka i kreatywność, a polem działania przestrzeń i jej związki ze społecznościami lokalnymi.

Interesują nas tradycyjne i współczesne strategie wykorzystywania krajobrazów i miejsc dla potrzeb człowieka oraz pogodzenie ich z takimi wartościami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jak ład, zmienność i zaskakująca perspektywa.

Mieszkamy w Nowym Mieście Lubawskim, na pograniczu Pomorza i Mazur; pracujemy wszędzie, gdzie stykają się ze sobą człowiek i jego otoczenie.

Marcin
Iza
Radek

Statut Fundacji Wybudowania

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych za rok 2015

Członkowie

Marcin Zalewski

Antropolog kultury, dziennikarz. Na co dzień pracuje w Domu Kultury Bydgoskie! w Toruniu, zawodowo zajmuje się animacją kultury w specjalizacji przestrzeni i architektury. Realizuje także projekty kuratorskie (Obserwatorium Miejskie, Pracownia Społecznego Dizajnu) oraz dotyczące edukacji nieformalnej dzieci i dorosłych. Współpracuje z instytucjami kultury jako wolny strzelec.

Izabela Redman-Zalewska

Ogrodniczka i architektka krajobrazu, pracuje w Welskim Parku Krajobrazowym. Interesuje się „czytaniem krajobrazu”, jego kompozycją i analizą. Zajmuje się także edukacją przestrzenną oraz ogrodniczą z zakresu miejskiego ogrodnictwa. Współpracowała z Domem Kultury Bydgoskie! W Toruniu i Galerią Nad Wisłą. Projektuje również ogrody i zielone tereny rekreacji.

Radosław Kotkowski

Ekonomista zawodowo i naukowo zajmujący się usługami płatniczymi. Obecnie pracownik PayTel S.A. (wcześniej związany ze Związekiem Banków Polskich oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.). Prywatnie pasjonat historii, jak i zapalony rodzinny genealog. Jego zainteresowanie dotyczą także procesów finansowania podmiotów społecznych, co stara łączyć z praktyką, oraz kwestii jawności informacji.

Dokumenty do Pobrania