logo

Rzecz rzemieślnicza w Rumianie: Europejskie Dni Dziedzictwa

15/10/2015

Rzecz rzemieślnicza /Rumian/ Rzecz rzemieślnicza /warsztat/ Rzecz rzemieślnicza /warsztat/Rzecz rzemieślnicza /Rumian/

Rzecz rzemieślnicza /młyn w Rumianie/ Rzecz rzemieślnicza /młyn w Rumianie/ Rzecz rzemieślnicza /młyn w Rumianie/ Rzecz rzemieślnicza /Rozsmakuj się w tradycji/ Rzecz rzemieślnicza /Rozsmakuj się w tradycji/ Rzecz rzemieślnicza /Rozsmakuj się w tradycji/ Rzecz rzemieślnicza /Rozsmakuj się w tradycji/

27 IX podsumowaliśmy prowadzony przez okres wakacyjny projekt edukacyjny „Rzecz rzemieślnicza”, dotyczący dawnych zawodów wiejskich na ziemi lubawskiej. Podsumowanie odbyło się podczas festiwalu regionalnego „Rozsmakuj się w tradycji” zorganizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczny temat EDD brzmiał „Dziedzictwo utracone”. Zaproponowaliśmy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie cykl zajęć polegający na odszukiwaniu śladów dawnych zawodów w architekturze wiejskiej, która we wsi Rumian zachowała się w bardzo dobrym stanie.

Wieś Rumian jest wyjątkowo cennym miejscem, tak w naszym rodzinnym regionie ziemi lubawskiej, jak w całym obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Od wieków leżący na pograniczu z Mazurami, oddalony od większych miast Rumian uniknął wymian ludności i niszczycielskiej dla kultury wiejskiej bezmyślnej modernizacji powojennej. Kiedy wiele wsi naszego regionu zamieniło się w mieszaninę domów z katalogu i pól kukurydzy po horyzont – Rumian wciąż niesie za sobą kształt dawnej wsi ziemi lubawskiej.

Wraz z grupą dzieci z klas 4-5 przeprowadziliśmy dwa warsztaty poprzedzone naszym rekonesansem w terenie. Razem z dziećmi z Naguszewa, Rumiana, Groszek i Lesiaka zbadaliśmy historię dawnych zawodów ukrytą w przedmiotach codziennego użytku i architekturze. Dyskutowaliśmy o przemianach życia na wsi, a ukoronowaniem zajęć była wizyta w dawnym młynie wiejskim nad Strugą Rumiańską, gdzie właścicielki oczarowały nas znajomością młynarskiego fachu. Dzieci biorące udział w projekcie dostały także zadanie domowe: zebrać rodzinne historie zawodowe i potraktować je jako część dziedzictwa kulturowego regionu. Te, w formie plansz ze zdjęciami i historiami rodzinnymi zostały zaprezentowane na festiwalu. Zaprezentowaliśmy tam także załączone powyżej nagranie z rumiańskiego młyna, gdzie dzieci badały dźwięki budynku oraz przygotowaliśmy wystawę eksponatów z Muzeum Etnograficznego w Jeleniu.