logo

KATALOG // Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym

katalog1

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych architekturą obszarów wiejskich, krajobrazem i sztuką współczesną w przestrzeni do pobrania lub przejrzenia katalogu podsumowującego festiwal artystyczny Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym, który Fundacja Wybudowania organizowała na terenie ziemi lubawskiej w roku 2016. Katalog można pobierać, kopiować, rozpowszechniać i krytykować. Wersja drukowana do odbioru po uprzednim kontakcie z Wybudowaniami. Zapraszamy do podróży po naszym świecie domów, krajobrazów i ciągłej zmiany.

 


„Budowa systemem gospodarczym to zwyczajowe określenie dla trybu pracy, w której inwestor samodzielnie zajmuje się całością procesu budowlanego. Niekoniecznie sam jest murarzem, dekarzem i kładzie gładź, ale inicjuje kolejne etapy pracy. Zatrudnia podwykonawców, organizuje materiały i w zamian za niższe koszty budowy bierze na siebie odpowiedzialność za proces inwestycyjny. W ten sposób budowano w Polsce aż do transformacji ustrojowej i gwałtownego skoku w dostępności do materiałów budowlanych. Proces budowy zredukowanych do sześcianu domów jednorodzinnych z lat siedemdziesiątych różnił się od stawiania chałup zrębowych jedynie ilością i poziomem skomplikowania instalacji oraz wykończenia. Budowa gospodarcza, jako proces zindywidualizowany, bardzo mocno osadzony w lokalnym rynku oraz nieformalnych sojusznikach takich jak rodzina, stoi w opozycji do późnokapitalistycznego systemu deweloperskiego. Stan, w którym inwestor w zamian za określoną kwotę otrzymuje gotowy produkt do zamieszkania redukuje mozaikę sił biorących udział w tworzeniu domu do trójcy deweloper-notariusz-właściciel.”

 

„Jak wspomniano powyżej, w projekcie wzięły udział osoby z różnych dyscyplin. Zaprosiliśmy przede wszystkim artystów wizualnych, którzy cenią sobie pracę w przestrzeni publicznej. Zarazem niemożliwość stałego przebywania w miejscu realizacji wymuszała balansowanie pomiędzy zbudowaniem intensywnej relacji z podmiotami pracy, a wykonaniem dzieła do/z/o miejscu, czasie czy człowieku. Twórcy przyjechali do Nowego Miasta jedynie z zarysem koncepcji projektowej. Stało więc przed nimi zadanie wygenerowania koncepcji artystycznej w ograniczonym czasie. Warto dodać, że ta „presja kreatywności”, połączona ze specyfiką obszaru spowodowała rezygnację ze pracy jednego z zaproszonych twórców. Dobór osób rozszerzyliśmy o dwa zespoły zajmujące się bezpośrednio architekturą oraz krajobrazem. Ich projektowe i nastawione na wymierny efekt podejście do pracy wydaje się dobrym kierunkiem w festiwalach złożonych z prac site-specific.”


 

 

Obserwatorium Miejskie: Zasoby

Fundacja Wybudowania drugi rok z rzędu była współprowadzącą projekt artystyczno-badawczy Obserwatorium Miejskie. Wraz z Fundacją Smacznego! i Galerią Miłość przygotowaliśmy seminaria, objazdy badawcze i wizyty studyjne, plener artystyczny i finalną wystawę. Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji wystawy poplenerowej Obserwatorium Miejskie: Zasoby. Poplenerowa wystawa V edycji projektu jest podsumowaniem półrocznego działania, dla którego punktem wyjścia stanowiło pojęcie zasobów.

Zasób jest kategorią niezwykle pojemną, związaną z wieloma kluczowymi dla człowieka sektorami. Odnosić się on może zarówno do obszarów związanych z gospodarką i przemysłem, urbanistyką, ochroną środowiska jak również kulturą. Zasób to nie tylko zapas i rezerwa, surowiec i materiał to także doświadczanie, wiedza, pamięć czy umiejętności.

W czasie projektu artyści, którzy uczestniczyli w seminarium, warsztatach terenowych oraz lipcowym plenerze opracowali zróżnicowane koncepcje artystyczne dotykające zasobów, ich gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania. Większość z nich odeszła od materialnego świata surowców, energii czy mocy przerobowych, poszukując zasobów mało uchwytnych i trudnych do zdefiniowania.

Prezentowane na wystawie prace dotykają zbiorów informacyjnych, pokładów pamięci, źródeł genetycznych ukrytych w kodzie DNA czy nawet wewnętrznych rezerw uczuciowych. W ten sposób artyści oswajali napięcia rozkładające się pomiędzy prywatną ekonomią codzienności a materialnym obiegiem dóbr.

~

„Obserwatorium Miejskie” jest eksperymentalnym festiwalem realizowanym w przestrzeni miejskiej Torunia od 2012 roku. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Smacznego! a od dwóch lat organizowany jest wspólnie z Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. Działanie skoncentrowane jest na zjawiskach peryferyjnych, osobnych i efemerycznych zogniskowanych wokół zagadnień społecznych i urbanistycznych. Tegoroczna edycja zakładała rozłożoną w czasie aktywność – obejmującą spotkania, spacery, dyskusje, ale także seminarium, plener oraz wystawę – opartą na współpracy w interdyscyplinarnym zespole artystów, kuratorów i badaczy różnych dziedzin (biologii, ekologii, ekonomii, socjologii, historii) zogniskowanych wokół pojęcia zasobów.
Artyści: Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, Pamela Granatowski, Zuzanna Larysz, Lech Nienartowicz, Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła, Michał Połomski, Katarzyna Stępień

Kuratorzy: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski

zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e12

zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e26  zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e24 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e11 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e08 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e23 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e18 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e02 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e01 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e15

Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym // seminarium i objazd badawczy

Zapraszamy do obejrzenia relacji z objazdu badawczego po ziemi lubawskiej oraz seminarium, które zorganizowaliśmy w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Razem z artystami odwiedziliśmy takie miejsca jak przełomy doliny Drwęcy, pofabryczne obszary zakładów przemysłu betonowego PREFABET, Warmińsko-Mazurską Strefę Ekonomiczną i wyrobiska pożwirowe, centrum handlowe w gminnej wsi Grodziczno, pałac w Mortęgach, osiedla letniskowe nad jeziorem Skarlińskim i wystawę o Pierwszej Komunii we wsi Łąkorz. Drążyliśmy, wdychaliśmy kurz i gorące opary mokrych łąk oraz poszukiwaliśmy klucza ruralistyki polskiej.

Sobotnim wieczorem wysłuchaliśmy trzech wystąpień dotyczących szeroko pojętych tematów komponowania w przestrzeni, strategii zamieszkiwania i mówiących o tym, jak mieszkamy. Wystąpili Piotr Bogdanowicz, autor podręcznika do edukacji przestrzennej „Człowiek i przestrzeń”; Ewa Tatar, która opowiedziała o przygotowanej przez siebie wystawie „Chłoporobotnik i boa grzechotnik” i czasopiśmie „nowa Wieś”; dr Maciej Broch zaprezentował wyniki swoich badań dotyczących strategii zamieszkiwania polskiej klasy średniej.

 

Trzy intensywne dni w Nowym Mieście Lubawskim i okolicach miały na celu wstępne zapoznanie się artystów i projektantów z naszymi terenami oraz inspirację do pracy nad swoimi projektami. Praca nad nimi będzie trwać do festiwalu Nowe Ciepło 23 IX. O lokalizacjach, realizacjach i kontunuacjach będziemy informować!

 

Artyści biorący udział w festiwalu artystycznym Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym:

Karolina Balcer / Piotr Bujak /Parque No: Krzysztof Herman Maciej Łepkowski Jakub Słomkowski / Arek Pasożyt / Dominik Stanisławski / Atelier Starzak Strębicki: Jola Starzak Dawid Strębicki / Łukasz Surowiec / Tytus Szabelski

 

~

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Seminarium Seminarium Seminarium‚ Seminarium‚e60 Seminarium Seminarium Seminarium

Szlakiem wybudowań: przewodnik

Szlakiem wybudowań

Zapraszamy do przeglądania publikacji podsumowującej warsztaty „Szlakiem wybudowań”. Prowadziliśmy zajęcia w szkołach w Kurzętniku, Bratianie i Nowym Mieście Lubawskim z pełną energii i szalonych pomysłów młodzieżą. Zapraszamy do czytania, inspirowania się i samodzielnych rajz po ziemi lubawskiej. Tymczasem do zobaczenia w sobotę, 4 VI o 10:00 na wycieczkę rowerową szlakiem wybudowań!

 

 

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY DOM JEDNORODZINNY // Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym

W ramach pracy nad festiwalem sztuki Nowe Ciepło zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy dom jednorodzinny ziemi lubawskiej. Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu nowomiejskiego oraz gmin Lidzark, Lubawa i Rybno do nadsyłania na adres fundacja@wybudowania.pl maksymalnie 6 zdjęć swoich domów jednorodzinnych wraz z załączonym poniżej formularzem. Jury będzie brało pod uwagę estetykę, kompozycję z otoaczającym krajobrazem, inwencję twórczą projektu budowlanego oraz aranżacji, ogród i małą architekturę oraz walory historyczne budynku. Interesują nas współczesne trendy architektoniczne, gusta oraz sposoby renowacji budynków mieszkalnych na obszarze ziemi lubawskiej. Najlpesze projekty otrzymają nagrody rzeczowe. Pierwszą nagrodę stanowi profesjonalna sesja fotograficzna bydynku wykonana przez fotografia architektury Tytusa Szabelskiego (http://www.tytusszabelski.com/). Najciekawsze propozycje zostaną pokazane na wystawie towarzyszącej prezentacji prac Zofii Rydet „Zapis socjologiczny” 23 IX 2016 r. podczas festiwalu „Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym”.

Konkurs ma na celu stworzenie zaczątku archiwum współczesnej architektury jednorodzinnej regionu oraz namysł badawczy z dziedziny antropologii i historii mieszkalnictwa na temat oddolnych praktyk budowlanych w Polsce.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Formularz konkursu na najładniejszy dom jednorodzinny

Regulamin konkursu na najładniejszy dom jednorodzinny

konkurs strona

 

Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym // Otwarte Seminarium

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące tegoroczny, piąty już festiwal sztuki Nowe Ciepło w Nowym Mieście Lubawskim. Tym razem tematem przewodnim festiwalu jest BUDOWA SYSTEMEM GOSPODARCZYM. Spotkanie odbędzie się 28 V od godziny 18:00 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Zajmować będziemy się lokalną architekturą, marzeniami o własnym kącie na ziemi i tym, jak znacząco zmienia się otaczający krajobraz. Tego roku festiwal nabierze wyjątkowej formy dzięki grupie zaproszonych artystów, którzy zaproponują działania artystyczne nie tylko dla Nowego Miasta, ale także wybranych lokalizacji ziemi lubawskiej.

W ramach przygotowania do festiwalu zaprosiliśmy ekspertów, naukowców i badaczy zajmujących się tematami przestrzeni, sztuki i edukacji. Opowiedzą oni podczas otwartego spotkania w Sali Kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim o swoich praktykach badawczych, zainspirują artystów i przyniosą nową wiedzę dla mieszkańców regionu. Po części seminaryjnej odbędzie się dyskusja z zaproszonymi ekspertami i artystami, podczas której bedzie można poznać mechanizmy pracy artystycznej, dołączyć do projektu lub zaproponować swoje pomysły. Serdecznie zapraszamy!

LInk do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/265829050430847/

Zaproszeni eksperci:

prof. Piotr Bogdanowicz – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, ur.1943 w Warszawie, w roku 1969 ukończył studia na Wydziale malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W latach 1974- 1980 był kierownikiem Studium Pedagogicznego w macierzystej uczelni. Autor podręczników do plastyki: „Człowiek i przestrzeń”, „Człowiek i czas”, „Człowiek i sztuka” „Dom i okolica”. Organizator Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Trójmieście. Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych oraz Liceum Plastycznego. Długoletni wykładowca ASP w Gdańsku.

dr Maciej Brosz – asystent w Zakładzie Socjologii Stosowanej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz analityk w Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG. Jego główne zainteresowania to socjologia mieszkalnictwa, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, problematyka bezrobocia oraz metodologia nauk społecznych.

Ewa Tatar – kuratorka i pisarka. Absolwentka historii sztuki na UJ, studiowała psychoanalizę na SUNY w Buffalo. Jej najważniejsze wystawy to „Chłoporobotnik i boa grzechotnik” (2016) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, „Zakochałeś się w kimś, kto nie istnieje” (2015) w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, „Po niebie został tylko księżyc” (2015) w Muzeum Tatrzańskim, „Przewodnik” (2005–2007) w Muzeum Narodowym w Krakowie. Współautorka antologii poświęconych kuratorstwu i wystawiennictwu – „Display” (Kraków 2012), „Imhibition” (Kraków 2006). Interesuje ją sztuka współczesna, przepisywanie historii sztuki, krytyka feministyczna, teoria kultury i jej zastosowanie w praktykach muzealniczych i kuratorskich oraz kuratorstwo jako metoda historii i historii sztuki i praca z kontekstem.

Zaproszeni artyści:
Karolina Balcer, Piotr Bujak, Parque No, Starzak Strebicki Pracownia Architektury, Dominik Stanisławski, Łukasz Surowiec, Tytus Szabelski, Arek Pasożyt

Kuratorzy:
Natalia Reszka, Marcin Zalewski

~

W naszym kraju od kilku lat panuje ożywiona dyskusja na temat dziedzictwa, aktualnej kondycji i przyszłości architektury krajowej. Zarazem wzrost popularności ogranicza się do topowych realizacji w największych miastach, a coraz prężniejszy dyskurs aktywistyczny skupia się na pomysłach deweloperów. W tym samym czasie ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych lub marzy o ich wybudowaniu. Jeśli w dużym mieście to na dalekich obrzeżach, jeśli na prowincji to gdziekolwiek.

Festiwal Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym to próba artystycznej wypowiedzi na temat polskiej kultury domów jednorodzinnych oraz społecznego fantazmatu domu zbudowanego własnymi rękami. Celowo uciekamy z przedmieści na prowincję, gdzie ludzie także mieszkają, chcą mieszkać i budują na potęgę. Uważamy, że budówki i kostki polskiej prowincji domagają się przeniesienia artystycznie generowanej dyskusji o mieście i mieszkalnictwie do poziomu lokalnego: gęstego i nierozpoznanego przez sztukę współczesną.

~

Partner:

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.2540x1440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szlakiem wybudowań: wycieczka krajoznawcza i premiera przewodnika

„Szlakiem wybudowań” był cyklem warsztatów dotyczących starych nazw lokalnych, historii, kartografii i zmian naszej pamięci o otaczających miejscach. Po części, kiedy pracowaliśmy w bibliotekach, szkołach i ośrodkach kultury zapraszamy do praktycznego rekonesansu w terenie. 4 VI (sobota) o godzinie 10:00 zapraszamy na Świński Rynek (duży parking). Wyruszymy stamtąd na wycieczkę rowerową po wybranych miejscach, które uczestnicy opisali w przewodniku. Jednocześnie odbędzie się premiera tego alternatywnego bedekera turystycznego, który urozmaici każdą wyprawę krajoznawczą i pokaże młodzieżowy obraz naszego regionu. Podczas wycieczki planowany jest piknik w miejscowości Kaczek, dlatego zachęcamy do zabrania kocyków, owoców i herbaty z miodem.

W szczególności zapraszamy uczestników warsztatów: uczniów Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim i Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Poniżej link do mapy przedstawiającej trasę przejazdu. Kilometraż to około 20 km.

http://tinyurl.com/grsrx8p

GRAFIKA PROMOCYJNA MAPA

W razie niepogody możliwa jest zmiana terminu. Zapraszamy do zadawania pytań na adres fundacja@wybudowania.pl

Szlakiem wybudowań

Kwiecień upłynął w atmosferze intensywnej pracy warsztatowej. Zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu edukacyjnego „Szlakiem Wybudowań. Młodzieżowe krajoznawstwo regionalne”. Razem z młodzieżą ze szkół w Bratianie, Kurzętniku i Nowym Mieście Lubawskim odkrywaliśmy stare nazwy lokalne, poznaliśmy podstawy etymologii i historię regionu. Zarazem twórczo bawiliśmy się nazwami, historiami lokalnymi i znanymi postaciami, by przywrócić te składniki tożsamości lokalnej do obiegu kultury i wciągnąć je w nowoczesne sposoby tworzenia kultury.

 

Podczas warsztatów powstał cykl wierszy oraz trzy komiksy inspirowane konkretnymi wybudowaniami: cząstkami wsi regionu ziemi lubawskiej. Korzystając z metody kolażu udało nam się, jak mamy nadzieję, spleść swobodną zabawę językiem i wiedzę o swoim regionie ojczystym.

Podsumowaniem projektu będzie brulion/przewodnik turystyczny zawierający wszystkie prace uczestników oraz krajoznawcze opisy wybranych miejsc. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się wycieczka rowerowa po część opisanych miejsc, na którą już teraz zapraszamy wszystkich miłośników regionu i turystów. Lipowy Dwór, Tabory czy Adrianka tylko czekają na ponowne odkrycie!

 

Serdecznie dziękujemy Zespołowi Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, Zespołowi Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim i Zespołowi Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku za pomoc w organizacji warsztatów.

 

Działanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Zarząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

 

Nowe Miasto 2.1Kurzętnik 2.2 Kurzętnik 2.1 Kurzętnik 1.4 Kurzętnik 1.3 Kurzętnik 1.2 Kurzętnik 1.1 Bratian 2.4 Bratian 2.3 Bratian 2.2 Bratian 2.1 Bratian 1.2 Bratian 1.1  Nowe Miasto 1.3 Nowe Miasto 1.2 Nowe miasto 2.2 Nowe Miasto 2.3 Nowe miasto 1.1

Nowe Ciepło: Pobocza

Tegoroczna, czwarta edycja festiwalu sztuki współczesnej “Nowe Ciepło” odbyła się 18 grudnia 2015 roku o godz. 18:00 w Gruzowni – przestrzeni wystawowej znajdującej się w piwnicy Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Zaproponowanym przez Wybudowania tematem wystawy były pobocza: miejsca na granicach światów. Pobocze to w języku codziennym krawędź drogi na którą czasem najeżdżamy, niekiedy zły człowiek wyrzuci tam śmieci, ale najczęściej to po prostu bardziej lub mniej zarośnięta ziemia niczyja. Miejsce pomijane, zapomniane i spychane na boczny tor historii, pamięci i troski. Artyści przygotowujący prace na wystawę przyjrzeli się sprawom związanym z ich prywatnymi miejscami “z boku”, szukają mechanizmów ludzkiego poszukiwania centrum. Zarazem twórcy odwołują się do prób tworzenia środka w miejscu, gdzie człowiek żyje. Podczas wernisażu koncert zagrał toruński zespół Święto Zmarłych oraz odbył się happening doktorantki toruńskiego UMK Justyny Jaworskiej pt. „Pępek świata”.

Inpiracją dla tematu wystawy była wizyta organizatorów wystawy w Rodowie. Ta mała wieś pod Prabutami jest od kilkunastu lat miejscem plenerów rzeźbiarskich organizowanych przez profesora gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i mieszkańca Rodowa Mariusza Białeckiego. Miejsce oddalone od dużych miast, z boku historii, stało się areną pracy artystycznej i olbrzymią salą wystawową przez lokalną społeczność nazywaną “wioską cudów”. Dla nowomieszczan to bez wątpienia nasze miasto – choć leżące na boku historii i rozwoju, to stanowiące dla wielu oś świata. Podczas festiwalu sztuki “Nowe Ciepło” Nowe Miasto Lubawskie staje się na chwilę centrum artystycznego życia regionu.

 

ARTYŚCI:
Katarzyna Malejka
Liliana Piskorska
Justyna Jaworska
Sonia Mikolajczak
Paulina Gołoś
Julia Lubiejewska
Ewa Sowulewska
Patrycja Nowacka
Patrycja Korytkowska
Edyta Pukaluk
Zuzanna Dudzic
Alicja Banach
Paulina Helbik
Aleksandra Danielewska
Paulina Strzyżewska Monika Meller
Patryk Mówiński
Mariusz Lewandowski
Julia Bączek
Agata Kowalska
Szymon Jankowski
Wiktor Jankowski
Szymon Malinowski
Agata Kobylska
Ewa Bonisławska
Justyna Piotrowska
Dominika Reszka
Natalia Reszka
Marcin Zalewski

Kuratorzy: Natalia Reszka, Marcin Zalewski

 

Video dokumentujące zrealizowaną na „Nowe Ciepło” pracę Katarzyny Malejki „Lampa”. Instalacja przez kilka dni wywołała niezliczoną ilość komentarzy i dyskusji w okolicy. Poniżej lokalizacja lampy i „Lampy”.

 

 

 

Instalacja pracy Katarzyny Malejki.

Dokumentacja wernisażu w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Dokumentacja wernisażu w Nowym Mieście Lubawskim. Dokumentacja wernisażu w Nowym Mieście Lubawskim. Dokumentacja wernisażu w Nowym Mieście Lubawskim.

Koncert zespołu Święto Zmarłych.Dokumentacja wernisażu w Nowym Mieście Lubawskim. Dokumentacja wernisażu w Nowym Mieście Lubawskim.

Dokumentacja pracy "Lampa" Katarzyny Malejki.