logo

NOWE CIEPŁO: PRODUKCJA ŻYWNOŚCI //seminarium i objazd badawczy

Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczyNowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczy Nowe Ciepło: objazd badawczyNowe Ciepło: seminarium Nowe Ciepło: seminarium Nowe Ciepło: seminarium Nowe Ciepło: seminarium Nowe Ciepło: seminarium Nowe Ciepło: seminarium Nowe Ciepło: seminarium Nowe Ciepło: seminarium Nowe Ciepło: seminarium

W majowy weekend (26-28.05) w ramach festiwalu sztuki Nowe Ciepło odbyło się seminarium oraz objazd badawczy po powiecie nowomiejskim. Do Nowego Miasta przyjechali artyści, projektanci i badacze zaproszeni do udziału w tegorocznej edycji festiwalu. W tym roku tematem jest produkcja żywności, czyli podstawowy kierunek życia i pracy na wsi. Podczas objazdu po regionie odwiedziliśmy m.in. przedsiębiorstwa rolne, małe gospodarstwa i skansen w Łąkorzu. Następnie w Miejskie Centrum Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego wystąpili prof. Elżbieta Raszeja, dr Amanda Krzyworzeka i dr Mateusz Piotrowski. Zaproszeni eksperci, naukowcy i badacze zajmujący się tematami architektury, krajobrazu i przemian na wsi opowiedzieli o swoich praktykach badawczych.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na główną część festiwalu, która odbędzie się 25 sierpnia w Nowym Mieście Lubawskim i na terenie całej ziemi lubawskiej.

 

Autor zdjęć: Tytus Szabelski

Zaproszeni eksperci:
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP – architekt, specjalista w zakresie planowania przestrzennego i architektury krajobrazu. Od 2016 roku kieruje Pracownią Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W swojej pracy naukowo-badawczej, studialno-projektowej i dydaktycznej zajmuje się planowaniem przestrzennym i projektowaniem obszarów wiejskich, architekturą wsi oraz ochroną i kształtowaniem krajobrazu. Badania w tym zakresie prowadziła jako członek i kierownik zespołów badawczych. Jest Wiceprezesem Zarządu Głównego i Prezesem Oddziału Wielkopolskiego SPAK. Od 2015 r. jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
dr Mateusz Piotrowski – działacz Stowarzyszenia Folkowisko z Gorajca. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Teologii Uniwersytetu w Nottingham. Współpracownik działu Prawo do Wsi w magazynie Nowe Peryferie. Pochodzi ze wsi Grodysławice na Zamojszczyźnie.
dr Amanda Krzyworzeka – antropolożka, pracuje w Zakładzie Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach antropologii ekonomicznej, zwłaszcza kwestiach pracy, liczenia, podejmowania decyzji i kultura współczesnej wsi. Prowadziął badania w Polsce, Rumunii, Singapurze i Rosji.

Zaproszeni artyści:
Food Think Tank, Towarzystwo Krajobraz,, Liliana Piskorska, Justyna Piotrowska, Natalia Reszka, Rokosz, Tytus Szabelski

Kurator: Marcin Zalewski

 

*

Działanie jest dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

Partnerem projektu jest firma Ziemar ze Szwarcenowa.

Nowe Ciepło: Produkcja Żywności // SEMINARIUM I DYSKUSJA//

noweciepło_produkcjażywności

W tym roku odbędzie się szósta edycja festiwalu sztuki Nowe Ciepło. Tegoroczne hasło, które stawiamy przed artystami, projektantami i mieszkańcami ziemi lubawskiej to PRODUKCJA ŻYWOŚCI. Zaproszeni do udziału w festiwalu twórcy będą pracować nad zmianami gospodarowania na obszarach wiejskich i ich wpływie na krajobraz, przemijaniem pewnych rodzajów pożywienia i pojawianiem się nowych czy erozją tradycyjnej ekonomii wiejskiej. Do tego będzie dużo jedzenia, roślin, zwierząt i sztuki.

W ramach festiwalu powstanie 6 prac artystycznych przygotowanych dla konkretnych miejsc i mieszkańców naszego regionu. Aby twórcy lepiej poznali lokalne uwarunkowania i mogli spotkać się z mieszkańcami i specjalistami w dziedzinie rozwoju wsi, zapraszamy na otwarte spotkanie, które odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Zaprosiliśmy ekspertów, naukowców i badaczy zajmujących się tematami architektury, krajobrazu i przemian na wsi. Opowiedzą oni o swoich praktykach badawczych, zainspirują artystów i przyniosą nową wiedzę dla mieszkańców regionu. Po części seminaryjnej odbędzie się dyskusja z zaproszonymi ekspertami i artystami, podczas której bedzie można poznać mechanizmy pracy artystycznej, dołączyć do projektu lub zaproponować swoje pomysły. Serdecznie zapraszamy!

 

Zaproszeni eksperci:

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP – architekt, specjalista w zakresie planowania przestrzennego i architektury krajobrazu. Od 2016 roku kieruje Pracownią Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W swojej pracy naukowo-badawczej, studialno-projektowej i dydaktycznej zajmuje się planowaniem przestrzennym i projektowaniem obszarów wiejskich, architekturą wsi oraz ochroną i kształtowaniem krajobrazu. Badania w tym zakresie prowadziła jako członek i kierownik zespołów badawczych. Jest Wiceprezesem Zarządu Głównego i Prezesem Oddziału Wielkopolskiego SPAK. Od 2015 r. jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

dr Mateusz Piotrowski – działacz Stowarzyszenia Folkowisko z Gorajca. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Teologii Uniwersytetu w Nottingham. Współpracownik działu Prawo do Wsi w magazynie Nowe Peryferie. Pochodzi ze wsi Grodysławice na Zamojszczyźnie.

dr Amanda Krzyworzeka – antropolożka, pracuje w Zakładzie Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach antropologii ekonomicznej, zwłaszcza kwestiach pracy, liczenia, podejmowania decyzji i kultura współczesnej wsi. Prowadziął badania w Polsce, Rumunii, Singapurze i Rosji.

Zaproszeni artyści:
Food Think Tank, Towarzystwo Krajobraz,, Liliana Piskorska, Justyna Piotrowska, Natalia Reszka, Rokosz, Tytus Szabelski

Kurator:
Marcin Zalewski

 

*

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Nowego Miasta Lubawskiego.

Partner projektu: Ziemar Sp.z.o.o.

//

W kilku ostatnich latach wytworzył się w Polsce dyskurs na temat gwałtownej zmiany polskiego społeczeństwa po II wojnie światowej. Jednym z kluczowych elementów modernizacji lat 1939-56, idąc za cezurą zaproponowaną przez Andrzeja Ledera, była reforma rolna w 1944 roku. 60 lat później, w 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Akces do europejskiego rynku rolnego był gwałtownym skokiem w globalizację. Wytwarzanie żywności, sens bycia klasy rolniczej, ukrywa się pod optyką urynkowienia i biologicznej, przezroczystej części rynku. Twórcy festiwalu Nowe Ciepło: Produkcja Żywności stawiają tezę, iż obecne zmiany sposobów gospodarowania zasobami, krajobrazem i dziedzictwem przez rolników będą miały fundamentalny wpływ na obraz przyszłej Polski. Dzięki włączeniu praktyki artystycznej w życie obszarów niewielkomiejskich chcemy uchwycić gasnący wraz z unijnym entuzjazmem moment wielkiej zmiany na wsi. Gigantyczne chlewnie na kredyty i spekulacyjne ugory czekają na badaczy.

//

OSTATNI PRZEJAZD DREZYNĄ // Warsztaty o starej linii kolejowej

Rozpoczynamy kolejny projekt!!

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z okolic Bratiana, Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika na warsztaty krajobrazowe dotyczące starej linii kolejowej Iława-Tama Brodzka. Zajmiemy się twórczym namysłem nad dziedzictwem kulturowym, które jest ukryte na byłym szlaku nr 251. Będziemy odkopywać, fantazjować, tworzyć i poszukiwać. Wybierzemy się w teren, a na koniec powstanie autorski, subiektywny przewodnik po jednej z najbardziej wartościowych krajobrazowo linii kolejowych Prus Zachodnich i Pomorza.

Zajęcia odbędą się w trzech miejscowościach. Cykl składa się z trzech zajęć w każdym z miejsc. Drugie zajęcia będą w terenie. Terminy zostaną ustalone z uczestnikami. Podsumowaniem warsztatów będzie wycieczka rowerowa i ognisko w Lipowcu.

TERMINY PIERWSZEJ TURY WARSZTATÓW:

23 III (czwartek), 13:00 – Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie
31 III (piątek), 14:00 – Biblioteka Miejska im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
7 IV (piątek), 11:00 – Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku

Zapraszamy do zgłoszeń za pośrednictwem Facebooka lub na adres fundacja@wybudowania.pl.

*

Zadanie dofinansowano ze środków gminy Kurzętnik, gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz miasta Nowego Miasta Lubawskiego.

KATALOG // Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym

katalog1

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych architekturą obszarów wiejskich, krajobrazem i sztuką współczesną w przestrzeni do pobrania lub przejrzenia katalogu podsumowującego festiwal artystyczny Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym, który Fundacja Wybudowania organizowała na terenie ziemi lubawskiej w roku 2016. Katalog można pobierać, kopiować, rozpowszechniać i krytykować. Wersja drukowana do odbioru po uprzednim kontakcie z Wybudowaniami. Zapraszamy do podróży po naszym świecie domów, krajobrazów i ciągłej zmiany.

 


„Budowa systemem gospodarczym to zwyczajowe określenie dla trybu pracy, w której inwestor samodzielnie zajmuje się całością procesu budowlanego. Niekoniecznie sam jest murarzem, dekarzem i kładzie gładź, ale inicjuje kolejne etapy pracy. Zatrudnia podwykonawców, organizuje materiały i w zamian za niższe koszty budowy bierze na siebie odpowiedzialność za proces inwestycyjny. W ten sposób budowano w Polsce aż do transformacji ustrojowej i gwałtownego skoku w dostępności do materiałów budowlanych. Proces budowy zredukowanych do sześcianu domów jednorodzinnych z lat siedemdziesiątych różnił się od stawiania chałup zrębowych jedynie ilością i poziomem skomplikowania instalacji oraz wykończenia. Budowa gospodarcza, jako proces zindywidualizowany, bardzo mocno osadzony w lokalnym rynku oraz nieformalnych sojusznikach takich jak rodzina, stoi w opozycji do późnokapitalistycznego systemu deweloperskiego. Stan, w którym inwestor w zamian za określoną kwotę otrzymuje gotowy produkt do zamieszkania redukuje mozaikę sił biorących udział w tworzeniu domu do trójcy deweloper-notariusz-właściciel.”

 

„Jak wspomniano powyżej, w projekcie wzięły udział osoby z różnych dyscyplin. Zaprosiliśmy przede wszystkim artystów wizualnych, którzy cenią sobie pracę w przestrzeni publicznej. Zarazem niemożliwość stałego przebywania w miejscu realizacji wymuszała balansowanie pomiędzy zbudowaniem intensywnej relacji z podmiotami pracy, a wykonaniem dzieła do/z/o miejscu, czasie czy człowieku. Twórcy przyjechali do Nowego Miasta jedynie z zarysem koncepcji projektowej. Stało więc przed nimi zadanie wygenerowania koncepcji artystycznej w ograniczonym czasie. Warto dodać, że ta „presja kreatywności”, połączona ze specyfiką obszaru spowodowała rezygnację ze pracy jednego z zaproszonych twórców. Dobór osób rozszerzyliśmy o dwa zespoły zajmujące się bezpośrednio architekturą oraz krajobrazem. Ich projektowe i nastawione na wymierny efekt podejście do pracy wydaje się dobrym kierunkiem w festiwalach złożonych z prac site-specific.”


 

 

Obserwatorium Miejskie: Zasoby

Fundacja Wybudowania drugi rok z rzędu była współprowadzącą projekt artystyczno-badawczy Obserwatorium Miejskie. Wraz z Fundacją Smacznego! i Galerią Miłość przygotowaliśmy seminaria, objazdy badawcze i wizyty studyjne, plener artystyczny i finalną wystawę. Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji wystawy poplenerowej Obserwatorium Miejskie: Zasoby. Poplenerowa wystawa V edycji projektu jest podsumowaniem półrocznego działania, dla którego punktem wyjścia stanowiło pojęcie zasobów.

Zasób jest kategorią niezwykle pojemną, związaną z wieloma kluczowymi dla człowieka sektorami. Odnosić się on może zarówno do obszarów związanych z gospodarką i przemysłem, urbanistyką, ochroną środowiska jak również kulturą. Zasób to nie tylko zapas i rezerwa, surowiec i materiał to także doświadczanie, wiedza, pamięć czy umiejętności.

W czasie projektu artyści, którzy uczestniczyli w seminarium, warsztatach terenowych oraz lipcowym plenerze opracowali zróżnicowane koncepcje artystyczne dotykające zasobów, ich gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania. Większość z nich odeszła od materialnego świata surowców, energii czy mocy przerobowych, poszukując zasobów mało uchwytnych i trudnych do zdefiniowania.

Prezentowane na wystawie prace dotykają zbiorów informacyjnych, pokładów pamięci, źródeł genetycznych ukrytych w kodzie DNA czy nawet wewnętrznych rezerw uczuciowych. W ten sposób artyści oswajali napięcia rozkładające się pomiędzy prywatną ekonomią codzienności a materialnym obiegiem dóbr.

~

„Obserwatorium Miejskie” jest eksperymentalnym festiwalem realizowanym w przestrzeni miejskiej Torunia od 2012 roku. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Smacznego! a od dwóch lat organizowany jest wspólnie z Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. Działanie skoncentrowane jest na zjawiskach peryferyjnych, osobnych i efemerycznych zogniskowanych wokół zagadnień społecznych i urbanistycznych. Tegoroczna edycja zakładała rozłożoną w czasie aktywność – obejmującą spotkania, spacery, dyskusje, ale także seminarium, plener oraz wystawę – opartą na współpracy w interdyscyplinarnym zespole artystów, kuratorów i badaczy różnych dziedzin (biologii, ekologii, ekonomii, socjologii, historii) zogniskowanych wokół pojęcia zasobów.
Artyści: Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, Pamela Granatowski, Zuzanna Larysz, Lech Nienartowicz, Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła, Michał Połomski, Katarzyna Stępień

Kuratorzy: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski

zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e12

zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e26  zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e24 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e11 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e08 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e23 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e18 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e02 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e01 zasoby_dokumentacja_tszabelski_maa%c2%82e15

Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym // seminarium i objazd badawczy

Zapraszamy do obejrzenia relacji z objazdu badawczego po ziemi lubawskiej oraz seminarium, które zorganizowaliśmy w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Razem z artystami odwiedziliśmy takie miejsca jak przełomy doliny Drwęcy, pofabryczne obszary zakładów przemysłu betonowego PREFABET, Warmińsko-Mazurską Strefę Ekonomiczną i wyrobiska pożwirowe, centrum handlowe w gminnej wsi Grodziczno, pałac w Mortęgach, osiedla letniskowe nad jeziorem Skarlińskim i wystawę o Pierwszej Komunii we wsi Łąkorz. Drążyliśmy, wdychaliśmy kurz i gorące opary mokrych łąk oraz poszukiwaliśmy klucza ruralistyki polskiej.

Sobotnim wieczorem wysłuchaliśmy trzech wystąpień dotyczących szeroko pojętych tematów komponowania w przestrzeni, strategii zamieszkiwania i mówiących o tym, jak mieszkamy. Wystąpili Piotr Bogdanowicz, autor podręcznika do edukacji przestrzennej „Człowiek i przestrzeń”; Ewa Tatar, która opowiedziała o przygotowanej przez siebie wystawie „Chłoporobotnik i boa grzechotnik” i czasopiśmie „nowa Wieś”; dr Maciej Broch zaprezentował wyniki swoich badań dotyczących strategii zamieszkiwania polskiej klasy średniej.

 

Trzy intensywne dni w Nowym Mieście Lubawskim i okolicach miały na celu wstępne zapoznanie się artystów i projektantów z naszymi terenami oraz inspirację do pracy nad swoimi projektami. Praca nad nimi będzie trwać do festiwalu Nowe Ciepło 23 IX. O lokalizacjach, realizacjach i kontunuacjach będziemy informować!

 

Artyści biorący udział w festiwalu artystycznym Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym:

Karolina Balcer / Piotr Bujak /Parque No: Krzysztof Herman Maciej Łepkowski Jakub Słomkowski / Arek Pasożyt / Dominik Stanisławski / Atelier Starzak Strębicki: Jola Starzak Dawid Strębicki / Łukasz Surowiec / Tytus Szabelski

 

~

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Objazd Seminarium Seminarium Seminarium‚ Seminarium‚e60 Seminarium Seminarium Seminarium

Szlakiem wybudowań: przewodnik

Szlakiem wybudowań

Zapraszamy do przeglądania publikacji podsumowującej warsztaty „Szlakiem wybudowań”. Prowadziliśmy zajęcia w szkołach w Kurzętniku, Bratianie i Nowym Mieście Lubawskim z pełną energii i szalonych pomysłów młodzieżą. Zapraszamy do czytania, inspirowania się i samodzielnych rajz po ziemi lubawskiej. Tymczasem do zobaczenia w sobotę, 4 VI o 10:00 na wycieczkę rowerową szlakiem wybudowań!

 

 

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY DOM JEDNORODZINNY // Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym

W ramach pracy nad festiwalem sztuki Nowe Ciepło zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy dom jednorodzinny ziemi lubawskiej. Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu nowomiejskiego oraz gmin Lidzark, Lubawa i Rybno do nadsyłania na adres fundacja@wybudowania.pl maksymalnie 6 zdjęć swoich domów jednorodzinnych wraz z załączonym poniżej formularzem. Jury będzie brało pod uwagę estetykę, kompozycję z otoaczającym krajobrazem, inwencję twórczą projektu budowlanego oraz aranżacji, ogród i małą architekturę oraz walory historyczne budynku. Interesują nas współczesne trendy architektoniczne, gusta oraz sposoby renowacji budynków mieszkalnych na obszarze ziemi lubawskiej. Najlpesze projekty otrzymają nagrody rzeczowe. Pierwszą nagrodę stanowi profesjonalna sesja fotograficzna bydynku wykonana przez fotografia architektury Tytusa Szabelskiego (http://www.tytusszabelski.com/). Najciekawsze propozycje zostaną pokazane na wystawie towarzyszącej prezentacji prac Zofii Rydet „Zapis socjologiczny” 23 IX 2016 r. podczas festiwalu „Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym”.

Konkurs ma na celu stworzenie zaczątku archiwum współczesnej architektury jednorodzinnej regionu oraz namysł badawczy z dziedziny antropologii i historii mieszkalnictwa na temat oddolnych praktyk budowlanych w Polsce.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Formularz konkursu na najładniejszy dom jednorodzinny

Regulamin konkursu na najładniejszy dom jednorodzinny

konkurs strona

 

Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym // Otwarte Seminarium

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące tegoroczny, piąty już festiwal sztuki Nowe Ciepło w Nowym Mieście Lubawskim. Tym razem tematem przewodnim festiwalu jest BUDOWA SYSTEMEM GOSPODARCZYM. Spotkanie odbędzie się 28 V od godziny 18:00 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Zajmować będziemy się lokalną architekturą, marzeniami o własnym kącie na ziemi i tym, jak znacząco zmienia się otaczający krajobraz. Tego roku festiwal nabierze wyjątkowej formy dzięki grupie zaproszonych artystów, którzy zaproponują działania artystyczne nie tylko dla Nowego Miasta, ale także wybranych lokalizacji ziemi lubawskiej.

W ramach przygotowania do festiwalu zaprosiliśmy ekspertów, naukowców i badaczy zajmujących się tematami przestrzeni, sztuki i edukacji. Opowiedzą oni podczas otwartego spotkania w Sali Kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim o swoich praktykach badawczych, zainspirują artystów i przyniosą nową wiedzę dla mieszkańców regionu. Po części seminaryjnej odbędzie się dyskusja z zaproszonymi ekspertami i artystami, podczas której bedzie można poznać mechanizmy pracy artystycznej, dołączyć do projektu lub zaproponować swoje pomysły. Serdecznie zapraszamy!

LInk do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/265829050430847/

Zaproszeni eksperci:

prof. Piotr Bogdanowicz – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, ur.1943 w Warszawie, w roku 1969 ukończył studia na Wydziale malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W latach 1974- 1980 był kierownikiem Studium Pedagogicznego w macierzystej uczelni. Autor podręczników do plastyki: „Człowiek i przestrzeń”, „Człowiek i czas”, „Człowiek i sztuka” „Dom i okolica”. Organizator Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Trójmieście. Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych oraz Liceum Plastycznego. Długoletni wykładowca ASP w Gdańsku.

dr Maciej Brosz – asystent w Zakładzie Socjologii Stosowanej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz analityk w Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG. Jego główne zainteresowania to socjologia mieszkalnictwa, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, problematyka bezrobocia oraz metodologia nauk społecznych.

Ewa Tatar – kuratorka i pisarka. Absolwentka historii sztuki na UJ, studiowała psychoanalizę na SUNY w Buffalo. Jej najważniejsze wystawy to „Chłoporobotnik i boa grzechotnik” (2016) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, „Zakochałeś się w kimś, kto nie istnieje” (2015) w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, „Po niebie został tylko księżyc” (2015) w Muzeum Tatrzańskim, „Przewodnik” (2005–2007) w Muzeum Narodowym w Krakowie. Współautorka antologii poświęconych kuratorstwu i wystawiennictwu – „Display” (Kraków 2012), „Imhibition” (Kraków 2006). Interesuje ją sztuka współczesna, przepisywanie historii sztuki, krytyka feministyczna, teoria kultury i jej zastosowanie w praktykach muzealniczych i kuratorskich oraz kuratorstwo jako metoda historii i historii sztuki i praca z kontekstem.

Zaproszeni artyści:
Karolina Balcer, Piotr Bujak, Parque No, Starzak Strebicki Pracownia Architektury, Dominik Stanisławski, Łukasz Surowiec, Tytus Szabelski, Arek Pasożyt

Kuratorzy:
Natalia Reszka, Marcin Zalewski

~

W naszym kraju od kilku lat panuje ożywiona dyskusja na temat dziedzictwa, aktualnej kondycji i przyszłości architektury krajowej. Zarazem wzrost popularności ogranicza się do topowych realizacji w największych miastach, a coraz prężniejszy dyskurs aktywistyczny skupia się na pomysłach deweloperów. W tym samym czasie ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych lub marzy o ich wybudowaniu. Jeśli w dużym mieście to na dalekich obrzeżach, jeśli na prowincji to gdziekolwiek.

Festiwal Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym to próba artystycznej wypowiedzi na temat polskiej kultury domów jednorodzinnych oraz społecznego fantazmatu domu zbudowanego własnymi rękami. Celowo uciekamy z przedmieści na prowincję, gdzie ludzie także mieszkają, chcą mieszkać i budują na potęgę. Uważamy, że budówki i kostki polskiej prowincji domagają się przeniesienia artystycznie generowanej dyskusji o mieście i mieszkalnictwie do poziomu lokalnego: gęstego i nierozpoznanego przez sztukę współczesną.

~

Partner:

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.2540x1440